Samåkning Västerås - Örebro 🚗

Hej alla glada! :heart: Här kommer en udda fråga om SAMÅKNING :red_car::two_hearts:

Har kirrat nytt jobb i Örebro men jag bor i Västerås…. Har ej körkort men tanken är att pendla med tåg….
Dock så går dom tydligen en gång i timmen och inte alls bra tider för mig :disappointed_relieved:

(Jag är ensamstående med en liten dotter som har specifika tider där hon senast får lämnas och hämtas på förskolan :smiling_face_with_three_hearts:)

Jag kommer jobba 8-17!

Är det NÅGON i gruppen som bor i Västerås och pendlar till Örebro varje vardag? :face_with_hand_over_mouth:
Jag betalar givetvis bra i bensin och är en trevlig prick att hänga med :relieved::grin: