PublicInsight: Miljardaffärer på offentlig marknad för bilhandlare

PublicInsight.se och Dagens Samhälle insikt delar intressant data:

Hur många fordon behöver offentlig sektor egentligen? D.v.s om effektivisering genom samåkning, planering och samordnade transporter var normen? Har ni tagit redan på detta? Här tror jag att Skjutsgruppen kan göra skillnad.

1 gillning

Bra spånat @matte .

Policies är ett område att arbeta mer med. Så här står det exempelvis i Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling:

5. Staden ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till en hållbar stad

Staden ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till en bättre miljö och ett hållbart
samhälle. Detta ska ingå som en naturlig del i varje upphandling. I hållbar upphandling
ingår att ta hänsyn till flera perspektiv såsom miljö inklusive cirkulära principer,
tillgänglighetskrav, att beakta frågor om etisk handel och företags sociala ansvar (CSR)
samt möjliggöra för innovationer. Tjänster och produkter som innebär en så liten klimat-
och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen funktion ska väljas. Cirkulära lösningar
ska eftersträvas. Möjligheter och risker med återvinning och återanvändning ska vägas in.

(sid 9 i det här dokumentet)

Skjutsgruppen ideell förening har haft några samtal genom åren med kommuner om just policies, där vi anser att samåkning och gemensamma kollektiva transportlösningar ska ingå i både upphandling och exempelvis en kommuns resepolicy och riktlinjer. I exemplet med Göteborgs Stad här ovan så ser vi att det finns en bra riktning där vi kan uppmuntra till mer, precis som du säger @matte .

Vidare, tre saker att experimentera med:

  1. Frigöra kommunens fordon så de både kan användas av alla i kommunanställda och av alla invånare när de inte används av anställda.
  2. Synkronisera kommunanställdas resor och möten, så att när de måste åka så lägger de möten på samma dag och därmed kan resa tillsammans.
  3. Öppna upp för privatpersoner att samåka med kommunanställda när den anställde ändå ska åka, exempelvis ut till en by i utkanten av kommunen.

@Mattias Tack!

Finns ingen aktör av de på listan som utmärker sig på något särskilt sätt kring samåkning och delad mobilitet. Öppet mål för Skjutsgruppen att samarbeta med dem.

Eftersom att siffrorna är färska så finns det uppenbarligen inte någon samåkningsaktör som hjälper kommuner och myndigheter att ställa om i praktiken. Policies och riktlinjer är fina men det är lösningar och leverans från vinnande anbud som fixar att offentlig sektor ställer om i praktiken.

  1. Kan frigöras i praktiken om någon inleder samarbete med någon aktör som säljer eller leasar bilar till offentlig sektor. T.ex. på den listan. Då kommer nog den vinna majoritet av upphandlingar. Behövs något verifieringssystem typ BankID / https://svipe.com/ eller fritt och öppet eID (https://dfri.se/projekt/e-legitimation/)
  2. Är nog ingen som erbjuder smart lösning mellan bokning av bilflotta och kalendersystem, speciellt inte om en tittar på listan där.
  3. Flera taxibokningssystem finns redan att köra igång för invånare och offentlig sektor: https://cal.com/, https://www.mobicoop.fr/ (Mobicoop · GitLab) och använda utan att drifta själv: https://libretaxi.org/

Så, öppet mål för Skjutsgruppen Pro!