Du är viktig för oss

Du är viktig för oss. Skjutsgruppen ideell förening är en ideell förening som följer god sed enligt klassiskt svenskt föreningsliv, där deltagare av alla slag är centralt för arbetet. Vi ser gruppen och vid ser individen i gruppen.

På grund av detta är det också viktigt för oss att du har full kontroll. Du kan både skicka in information till oss och begära att få den borttagen.

Vad används din information till?

Alla som deltar i Skjutsgruppens aktiviteter, platser, verktyg eller produkter kallas för “deltagare”.

Din information som deltagare är framförallt till för att sätta dig i kontakt med andra deltagare, och bygga tillit deltagare emellan. Genom att visa våra “faktiska jag” för varandra så visar vi att vi kan lita på varandra.

All information som vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse — din information hjälper oss att bättre möta dina individuella behov.
 • För att förbättra allt vi gör; vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra oss baserat på den information och feedback vi får från dig.
 • För att skicka periodiska meddelanden — den information som du anger kan användas för att skicka information, aviseringar som du begär om ändringar eller som svar, svar på förfrågningar och/eller andra förfrågningar eller frågor.

Telefonnummer
Ditt telefonnummer visas för andra deltagare i vår plattform när

 1. Du själv har fyllt i ditt telefonnummer
 2. Du först har kommenterat och sen tryckt på knappen “Jag vill åka med”.
 3. Ägaren av den enskilda samåkningen godkänner dig som deltagare på just den enskilda resan.

När du gjort detta visas ditt telefonnummer endast för andra deltagare i just den enskilda samåkningen/resan.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du deltar i aktiviteter eller platser som tillhör oss, eller när du skapar konton i och använder våra produkter och verktyg.

Ibland kan du bli ombedd att ange ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. Vissa av våra sammanhang kan du dock besöka utan att registrera dig. Din e-postadress kommer att verifieras med ett e-postmeddelande som innehåller en unik kod eller en unik länk. Om den kod används eller den länken besöks, vet vi att du kontrollerar e-postadressen.

Efter registrering och publicering registrerar vi IP-adressen som data härstammar från. Vi kan också behålla serverloggar som inkluderar IP-adressen för varje begäran till vår server.

Här är en lista på personlig information som du kan skicka in till oss. Denna information samlas inte in överallt:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord
 • Start och slut-destinationer vid samåkning, i form av orter eller andra identifierare
 • Vilken förening du tillhör
 • Text och bilder som du för in, i form av kommentarer eller inlägg eller annan form av material
 • IP-adress
 • Information om hur du interagerar med verktyg och produkter som vi tillhandahåller

Endast för medlemmar i Skjutsgruppen ideell förening

Alla deltagare är inte medlemmar i Skjutsgruppen ideell förening. Om du är medlem i föreningen så regleras ditt medlemskap av föreningens stadgar. Stadgarna finns att läsa här i forumet, via denna länk. Här är ett uttdrag ur stadgarna:

Hur skyddar vi din information?

Våra servrar finns inom EU i enlighet med GDPR.

:sweden: Vi har en server i Sverige
:de: Vi ha en server i Tyskland

Vi genomför olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du skriver in, skickar in eller får åtkomst till din personliga information.

Vad är vår datalagringspolicy?

Vi anstränger oss i god tro för att spara de uppgifter du ger oss så länge de är relevanta eller tills när du själv begär att få de raderade.

Du kan när som helst begära ut din information från oss eller be att få den ändrad genom att maila oss på hej@skjutsgruppen.se

Du kan när som helst kontakta oss på hej@skjutsgruppen.se och begära att få dina uppgifter raderade i sin helhet så hjälper vi dig med det så snabbt som det är möjligt.

Vi ber dig att tänka på att vi är en ideell förening som gör vårt yttersta för att hjälpa dig.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators eller telefons hårddisk genom din webbläsare (om du tillåter det). Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att känna igen din webbläsare och koppla den till ditt registrerade konto om du har ett registrerat konto.

Vi använder cookies för att förstå och spara dina preferenser för framtida besök och sammanställa aggregerad information om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan ingå avtal med tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som samlas in för våra räkning förutom för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Visar vi någon information till externa parter?

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, driva vår verksamhet eller serva dig så länge dessa parter går med på att hålla denna information konfidentiell. När du betalar din medlemsavgift behandlas din betalning av tjänsten Stripe. I samband med detta registreras ditt kontokort av Stripe.

Vi kan också släppa din information när vi anser att utgivningen är lämplig för att följa lagen, verkställa vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar besökarinformation kan emellertid tillhandahållas andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Tredjepartslänkar

Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicy. Vi har därför inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Vi försöker ändå skydda vår webbplats integritet och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Ditt samtycke

Genom att delta i aktiviteter eller platser som tillhör oss, eller när du skapar konton i och använder våra produkter och verktygi godkänner du vår integritetspolicy.

Ändringar av vår integritetspolicy

Om vi ​​beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida.

Detta dokument är licensierat genom CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike). Det uppdaterades senast den 3 juli 2023.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi är alla deltagare tillsammans, inte kunder. Separat från denna integritetspolicy finns därför också våra deltagarvillkor, som reglerar hur vi är och agerar för varandra som deltagare.