Deltagarvillkor

Dessa villkor reglerar deltagandet i allt som berör den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen. För att delta i aktiviteter, platser eller produkter och verktyg måste du godkänna dessa villkor med Skjutsgruppen ideell förening.

A. Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen

 1. Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse, på svenska kallad “den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen”. Rörelsen underlättas av av den ideella föreningen Skjutsgruppen, med organisationsnummer 802461-7477.
 • a. Härefter kommer den ideella föreningen Skjutsgruppen att benämnas som ”Skjutsgruppen”.

 • b. Genom att acceptera följande deltagarvillkor samtycker du till de villkor som anges nedan. Villkoren omfattar ett antal viktiga bestämmelser som påverkar dina rättigheter och skyldigheter, såsom ansvarsfriskrivningar i Ansvarsfriskrivning, begränsningar för föreningens ansvar gentemot dig i Ansvarsbegränsning, ditt avtal om att hålla föreningen skadeslöst för följderna av ditt missbruk av platser eller produkter som tillhör Skjutsgruppen, i Ditt ansvar, och ett avtal om skiljedom i tvister i Tvister.

 • c. Den ideella föreningen äger rätten att använda sig av varumärket “Skjutsgruppen”.

B. Din tillåtelse att delta

Med förbehåll för dessa villkor ger Skjutsgruppen dig tillåtelse att delta i aktiviteter, platser eller produkter och verktyg som tillhandahålls eller underlättas av Skjutsgruppen. Alla måste gå med på dessa villkor för att få delta. Den som godkänner dessa villkor betecknas i Skjutsgruppens sammanhang som “deltagare”. I dessa villkor refereras även du som godkänner villkoren till som “deltagare”.

Din tillåtelse att delta omfattas av följande villkor:

 1. Du måste vara myndig (18 år).
 • Vid händelse av att minderåriga samåker, se punkt D nedan.
 1. Du får inte längre delta om Skjutsgruppen kontaktar dig direkt och har informerat dig om att du inte får göra det.

 2. Du måste delta i enlighet med alla villkor i dessa deltagarvillkor.

 3. Du får inte uppmuntra eller hjälpa någon som bryter mot dessa villkor.

C. Vi älskar samtalet

 1. Vi säger det igen: Vi älskar samtalet! När du deltar i aktiviteter, platser eller produkter och verktyg som tillhandahålls av Skjutsgruppen så ingår du i ett sammanhang som både tror på och värdesätter samtalet. Vi tror på att när vi pratar med varandra så kommer vi närmare varandra.

 2. För att hålla en god atmosfär så ska du inte:

 • a. Uttryck dig hatiskt mot andra människor och/eller grupper av människor

 • b. Hota någon

 • c. Skriva inlägg som inte är relaterade till samåkning

 • d. Bryter mot svenska lagar eller lagar i det land du samåker i.

 • i. Du får inte skicka innehåll till andra som är olagligt, stötande eller på annat sätt skadligt för andra. Detta inkluderar innehåll som är trakasserande, olämpligt eller missbrukande

 • e. Bedriva vinstdrivande verksamhet

 • i. Vi arbetar med principen om delning. Inom plattformen eller i aktiviteter som är relaterade till Skjutsgruppen får du inte sälja någon form av tjänster eller varor.
 • ii. Du får inte köpa, sälja eller på annat sätt handla med användarnamn eller andra unika identifierare.
 • f. Annonsera eller spamma
 • i. Som deltagare får du inte ägna dig åt någon form av reklam eller marknadsföring på någon plats som tillhör Skjutsgruppen, inklusive plattformen.
 • ii. Du får inte skicka annonser, kedjebrev eller andra uppmaningar genom forumet eller använda forumet för att samla in adresser eller annan personlig information för kommersiella adresslistor eller databaser.
 • iii. Alla marknadsförings- och reklamformer ska regleras genom tilläggsavtal med Skjutsgruppen.
 • g. Använda eller försöka använda en annans konto utan deras specifika tillstånd.

 • h. Felaktigt antyda att du är ansluten till eller godkänd av föreningen.

 • i. Utge dig för att vara någon annan person.

 • j. Kränka någons immateriella rättigheter, kränka någons integritet eller bryta mot avtal du har med andra.

 1. Administratörer äger rätten att ta bort inlägg som bryter mot någon av ovanstående regler, eller av andra skäl.

 2. Skjutsgruppen, administratörer och individer som arbetar med Skjutsgruppen kan inte hållas ansvariga för åsikter, kommentarer och/eller handlingar utförda av någon som nyttjar eller förhåller sig till aktiviteter, platser eller produkter och verktyg som tillhandahålls av Skjutsgruppen.

D. Om samåkning

 1. Du ansvarar för dina samåkningar. Detta inkluderar också att säkerställa en bra atmosfär när du delar fordon, oavsett om du erbjuder eller ber om en samåkning. Kom ihåg att alltid ha en öppen och vänlig dialog, som nämnts ovan i avsnitt C.

 2. Du ansvarar, tillsammans med de som du samåker med, att säkerställa att samåkningen kommer att ske.

 • a. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen kan inte hållas ansvariga för om samåkningen har genomförts eller inte.
 1. Du ansvarar för att komma i kontakt med de du planerar att samåka med och se till att du har rätt kontakter. (Läs mer i avsnitt D och H.)

 2. När du söker efter eller erbjuder samåkning kommer detta att vara synligt för andra privatpersoner, medlemmar i Skjutsgruppen ideell förening samt för medlemmar i andra föreningar, om du inte själv valt att så inte ska ske. Läs mer om informationsdelning i vår integritetspolicy.

 3. Samåk bara om du känner dig säker. Om du känner dig osäker på något sätt, samåk inte.

 4. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och våra verktyg, inklusive plattformen, kommer inte att hållas ansvariga för vad som händer före, under eller efter din samåkning.

 5. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och våra verktyg, inklusive plattformen, har inget ansvar för de fordon som används vid samåkningar.

 6. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och våra verktyg, inklusive plattformen, har inget ansvar för väder eller vägförhållanden vid de tillfällen där samåkning sker.

 7. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och våra verktyg, inklusive plattformen, kommer inte att hållas ansvariga för om du når destinationen i tid eller om resan ställs in.

 8. Föräldrar och vårdnadshavare är ansvariga för minderåriga.

E. Angående utgifter

 1. Aktiviteter, platser eller produkter och verktyg som administreras av Skjutsgruppen sköts som icke-vinstdrivande.

 2. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och Skjutsgruppens aktiviteter, platser eller produkter och verktyg kan inte hållas ansvariga för pengatransaktioner mellan deltagare oavsett transaktionens komplexitet.

 3. Det är viktigt att konstatera att vi är en rörelse av vänner och vänners vänner. Vänner tjänar inte pengar på vänner. När vi samåker delar vi lika eller erbjuder varandra samåkning gratis. Deltagare får inte bedriva vinstdrivnande affärsverksamhet i eller genom Skjutsgruppens aktiviteter, platser eller produkter och verktyg.

 • a. I Sverige är kostnaderna som vi delar på upp till 25 SEK per mil och fordon. Var du än är i världen kommer vi att hålla denna standard. Kostnaderna som du delar på får inte vara mer än 25 SEK per mil och fordon var du än befinner dig.

 • b. För andra fordon finns ingen fast kostnad per kilometer så länge du inte gör vinst.

 1. Det är ditt ansvar att prata med deltagarna du åker med om kostnaderna för åkturen innan du börjar samåka.

F. Acceptabel användning av Skjutsgruppens teknik

 1. Du får inte automatisera åtkomst till Skjutsgruppens produkter eller verktyg, eller övervaka dessa, till exempel med en sökmotor, webbläsarprogram eller tillägg, eller något annat datorprogram som inte är en webbläsare.
  i. Du kan genomsöka forumet för att indexera det för en allmänt tillgänglig sökmotor, om du hanterar en.

 2. Du får inte använda Skjutsgruppens produkter eller verktyg för att skicka e-post till distributionslistor, nyhetsgrupper eller alias för grupp-postkonton.

 3. Du får inte hyperlänka till bilder eller annat innehåll som inte är hypertext på andra webbsidor.

 4. Du får inte ta bort några märkningar som visar äganderätt från material som du laddar ner från Skjutsgruppen.

 5. Du får inte visa någon del av forumet på andra webbplatser genom <iframe>.

 6. Du får inte inaktivera, undvika eller kringgå några säkerhets- eller åtkomstbegränsningar i Skjutsgruppens produkter eller verktyg.

 7. Du får inte belasta infrastrukturen i Skjutsgruppens produkter eller verktyg med en orimlig mängd förfrågningar, eller förfrågningar som är utformade för att lägga en orimlig belastning på informationssystem som ligger till grund för produkterna eller verktygen.

 8. Du får inte skicka innehåll till Skjutsgruppens produkter eller verktyg som innehåller skadlig datakod, t.ex. datavirus eller spionprogram.

 9. Du får inte skicka innehåll till Skjutsgruppens produkter eller verktyg som enbart är en platshållare, för att inneha en viss adress, användarnamn eller annan unik identifierare.

 10. Du får inte använda Skjutsgruppens produkter eller verktyg för att avslöja information som du inte har rätt att avslöja, liksom andras konfidentiella eller personliga information.

G. Om tredjepartstjänster

Det verktyg som vi kallar för “Samåkningsplattformen”, förkortat “plattformen” (internt betecknat som “VKICKS”) använder sig av Google Maps.

 1. Vi kan inte garantera att Google Maps alltid ger korrekta eller önskade resultat.
 • a. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och plattformen kommer inte att hållas ansvariga för informationen som tillhandahålls av Google.
 1. När du använder Googles tjänster via plattformen så omfattas du av villkoren för Googles tjänster.

 2. Verktyg som tillhandahålls av Skjutsgruppen kan drabbas av avbrott eller till och med försvinna.

 • a. Det är troligt att ett annat av våra verktyg fortfarande fungerar om en av dem går ner (i händelse av att plattformen är nere till exempel är det troligt att Twitter eller Facebook fungerar fullt ut).

 • b. Tänk på att vi är en ideell rörelse som möjliggörs av en ideell förening. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och plattformen kan inte hållas ansvariga i händelse av att information går förlorad eller eventuella olägenheter som avbrott kan skapa.

H. Verkställande

Skjutsgruppen kan utreda och åtala brott mot dessa villkor till fullo i en rättslig omfattning. Föreningen kan meddela och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att åtala brott mot lagen och dessa villkor.

Föreningen förbehåller sig rätten att ändra, redigera och ta bort innehåll i alla Skjutsgruppens produkter och verktyg av endera anledning. Om du tror att någon har skickat innehåll till Skjutsgruppens prdukter eller verktyg eller andra sammanhang som är i strid med dessa villkor, kontakta oss omedelbart.

I. Dina konton

I vissa av Skjutsgruppens produkter och verktyg måste du skapa och logga in på ett konto för att använda vissa funktioner. Eftersom vi har flera produkter och verktyg innebär detta att du kan ha flera konton.

 1. Du ansvarar för att dina kontaktuppgifter är korrekta.
 • a. Om du skapar ett konto någonstans accepterar du att tillhandahålla minst en giltig e-postadress och att hålla den adressen uppdaterad.

 • b. Du samtycker till att när det krävs välja ett säkert lösenord för ditt konto och hålla det hemligt.

 • c. Om du ändrar ditt telefonnummer eller/och e-postadress är det ditt ansvar att uppdatera kontaktinformationen i den produkt eller verktyg där det är relevant.

 • d. Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen och plattformen ansvarar inte för att användarens kontaktinformation är korrekt. Endast användarna själva ansvarar för att kontaktinformationen är korrekt.

 1. Dela inte dina kontaktuppgifter i kommentarsfälten eller i något annat offentligt utrymme i en produkt eller ett verktyg eller kanal/ställen som drivs av Skjutsgruppen.

 2. Interaktion och information som utbyts och delas mellan deltagarna själva är privata samtal och ska inte kopplas till Skjutsgruppen, administratörer av och individer som arbetar med Skjutsgruppen.

 3. Du samtycker till att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas genom ditt konto, oavsett om de godkänts av dig eller inte, tills du antingen avslutar ditt konto eller meddelar Skjutsgruppen att ditt konto har äventyrats.

 4. Du samtycker till att meddela Skjutsgruppen omedelbart om du misstänker att ditt konto har äventyrats.

 5. Skjutsgruppen kan begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto på forumet i enlighet med dess policy för hantering av upphovsrättsrelaterade borttagningsförfrågningar, eller om föreningen rimligen anser att du har brutit någon regel i dessa villkor.

 6. Du kan avsluta ett enskilt konto i en produkt eller ett verktyg eller alla dina konton när som helst genom att e-posta hej@skjutsgruppen.se.

J. Ditt innehåll

Ingenting i dessa villkor ger Skjutsgruppen äganderätt till immateriell egendom som du delar via Skjutsgruppens olika sammanhang, till exempel din kontoinformation, inlägg eller annat innehåll som du skickar in. Ingenting i dessa villkor ger dig heller äganderätt till Skjutsgruppens immateriella rättigheter.

Mellan dig och Skjutsgruppen förblir du ensam ansvarig för innehåll du skickar till in, på vilket sätt du än skickar in det. Du samtycker till att inte felaktigt antyda att innehåll som du skickar till in sponsras eller godkänts av Skjutsgruppen. Dessa villkor ålägger inte Skjutsgruppen att lagra, underhålla eller tillhandahålla kopior av innehållet du skickar in och att ändra det enligt dessa villkor.

Innehåll som du skickar in tillhör dig och du bestämmer vilken tillåtelse du vill ge andra för det. Men du samtycker till att Skjutsgruppen tillhandahåller innehåll som du skickar till in för att delas med andra deltagare i alla Skjutsgruppens sammanhang, produkter och verktyg. Det speciella samtycket gör det möjligt för Skjutsgruppen att kopiera, publicera och analysera innehåll du skickar till in.

När innehåll du skickat in tas bort, vare sig av dig eller av organisationen, upphör organisationens medgivande när den sista kopian försvinner från organisationen säkerhetskopior, cachar eller andra system. Andra medgivanden som du givit när du medger externa funktioner, till exempel Creative Commons, kan fortsätta gälla efter att ditt innehåll har tagits bort. Dessa medgivanden kan ge andra, eller själva organisationen, rätten att dela ditt innehåll igen.

Andra som får ta del av innehåll som du skickat in kan bryta mot villkoren som du medgivit för ditt innehåll. Du samtycker till att Skjutsgruppen inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig för dessa överträdelser eller deras konsekvenser.

K. Tredjepartssamarbeten

 1. Skjutsgruppen samarbetar ibland med tredje parts-organisationer för att förbättra och undersöka samåkning.
 2. En tredje part såsom en, men inte begränsad till, en kommun kan komma att använda ett Mobility Management-verktyg och öppna data från någon av Skjutsgruppens verktyg och produkter.

L. Ditt ansvar

Du samtycker till att ersätta organisationen från lagliga anspråk från andra relaterade till ditt brott mot dessa villkor, eller brott mot dessa villkor av andra som använder ditt konto i någon av Skjutsgruppens verktyg eller produkter. Både du och Skjutsgruppen är överens om att meddela den andra sidan om eventuella juridiska fordringar som du kan behöva ersätta organisationen för så snart som möjligt. Om Skjutsgruppen inte underrättar dig om ett juridiskt krav omedelbart, kommer du inte att behöva ersätta Skjutsgruppen för skador som du kunde ha försvarat eller mildrat genom snabb upplysning. Du samtycker till att låta Skjutsgruppen ta del av utredning, försvar och avveckling av juridiska fordringar som du skulle behöva ersätta Skjutsgruppen för och att samarbeta genom att genomföra dessa ansträngningar. Skjutsgruppen samtycker till att inte acceptera någon lösning som medger att felet är ditt eller ålägger dig skyldigheter utan ditt medgivande.

M. Ansvarsfriskrivning

Du accepterar all risk med att använda delta i Skjutsgruppens aktiviteter, sammahang, verktyg och produker och för innehållet i dessa. Såvitt lagen tillåter tillhandahåller Skjutsgruppen och dess leverantörer allt detta som det är, utan någon garanti överhuvudtaget.

Skjutsgruppen kan hyperlänka till och integrera verktyg, produkter och tjänster som drivs av andra. Organisationen ger inga garantier för tjänster som drivs av andra, eller innehåll de kan tillhandahålla. Användning av tjänster som drivs av andra kan regleras av andra villkor mellan dig och den som hanterar tjänsten.

N. Ansvarsbegränsning

Varken Skjutsgruppen eller dess leverantörer är ansvariga gentemot dig för avtalsbrott för vilka anställda eller personer som arbetar med eller förhåller sig till Skjutsgruppen inte rimligen kunde ha förutsett när du gick med på dessa villkor.

Såvitt lagen tillåter kommer det totala ansvaret gentemot dig för fordringar av något slag som är relaterat till Skjutsgruppens produkter eller verktyg eller innehållet på dessa att begränsas till 500 kr.

O. Återkoppling

Vi älskar som sagt samtalet! Vi vill jättegärna höra dina idéer om hur det Skjutsgruppen gör kan bli ännu bättre! Se avsnittet Kontakt nedan för hur du kommer i kontakt med oss.

Du samtycker till att Skjutsgruppen kommer att vara fri att agera på feedback och förslag du lämnar, och att föreningen inte kommer att behöva meddela dig om att din feedback användes, få ditt tillstånd att använda det eller betala dig för den. Du samtycker till att inte skicka feedback eller förslag som du tror kan vara konfidentiella eller äganderättsliga, för dig eller andra.

P. Uppsägning

Antingen du eller Skjutsgruppen kan när som helst avsluta avtalet som skrivs ut i dessa villkor. När vårt avtal upphör upphör din tillåtelse att delta i Skjutsgruppens aktiviteter, sammanhang, produkter eller verktyg.

Följande bestämmelser fortsätter efter avslut av vårt avtal: Ditt innehåll, Återkoppling, Ditt ansvar, Ansvarsfriskrivning, Ansvarsbegränsning och Allmänna villkor.

Q. Tvister

Svensk lag kommer att styra alla tvister relaterade till dessa villkor eller ditt deltagande i Skjutsgruppens aktiviteter, sammanhang, produkter eller verktyg.

Du och Skjutsgruppen samtycker till att begära förelägganden relaterade till dessa villkor endast i statliga eller federal domstol i Sverige. Varken du eller Skjutsgruppen kommer att invända mot jurisdiktion, forum eller plats i domstolarna.

Annat än att begära ett föreläggande eller för anspråk enligt lagen för datorbedrägeri och missbruk, kommer du och Skjutsgruppen att lösa eventuella tvister genom bindande svensk skiljedom. Skiljedom kommer att följa svenska kommersiella skiljedomsregler och kompletterande förfaranden för konsumentrelaterade tvister. Skiljedom kommer att ske i Sverige. Du kommer att lösa alla tvister som en individ och inte som en del av en grupphandling eller ett annat representativt förfarande, vare sig som klagande eller grupptalan. Ingen skiljedomare kommer att konsolidera någon tvist med någon annan skiljedom utan Skjutsgruppens tillstånd.

Alla skiljedomar kan innehålla kostnader för skiljedom, rimliga advokatavgifter och rimliga kostnader för vittnen. Du och Skjutsgruppen kan delta i skiljedomar i valfri domstol med behörighet.

R. Allmänna villkor

Om en bestämmelse av dessa villkor inte kan verkställas som skriven, men kan ändras för att göra den verkställbar, bör den bestämmelsen ändras till den minsta utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Annars bör denna bestämmelse tas bort.

Du får inte tilldela någon annan ditt avtal med Skjutsgruppen. Skjutsgruppen kan däremot tilldela ditt avtal till vem den vill. Alla försök av tilldelning av dessa villkor till annan har ingen rättslig effekt.

Varken utövandet av någon rättighet enligt detta avtal eller upphävelse från brott mot detta avtal upphäver någon annan överträdelse av detta avtal.

Dessa villkor innehåller alla avtalsvillkor mellan dig och organisationen gällande deltagandet i Skjutsgruppens aktiviteter, sammanhang, produkter eller verktyg. Dessa villkor ersätter helt andra avtal om ditt deltagande i Skjutsgruppens aktiviteter, sammanhang, produkter eller verktyg - skriftligt eller muntligt.

S. Kontakt

Du kan meddela Skjutsgruppen enligt dessa villkor och skicka frågor till Skjutsgruppen på hej@skjutsgruppen.se.

Skjutsgruppen kan meddela dig enligt dessa villkor med hjälp av den e-postadress du gett till Skjutsgruppen.

T. Ändringar

Skjutsgruppen uppdaterade senast dessa villkor den 30 juni 2023 och kan uppdatera dessa villkor igen.

Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa deltagarvillkor.

För uppdateringar som innehåller väsentliga förändringar samtycker föreningen till att skicka e-post till dig om du har skapat ett konto i något verktyg eller någon produkt som tillhandahålls av Skjutsgruppen och att du har angett en giltig e-postadress. Skjutsgruppen kan också meddela uppdateringar med särskilda meddelanden eller varningar i Skjutsgruppens forum (forumet är den plats där du läser dessa villkor just nu).

När du får ett meddelande om en uppdatering av dessa villkor måste du godkänna de nya villkoren för att fortsätta vara en deltagare.

U. Om man inte respektererar dessa villkor

 1. Om en deltagare inte respekterar deltagaravtalet kan deltagaren uteslutas från plattformen, Skjutsgruppen och/eller andra sammanhang som underlättas av Skjutsgruppen. Detta administreras av Skjutsgruppen och kan ske med eller utan förvarning.
 2. Vi strävar efter så transparenta rutiner som möjligt. Ibland blir samtal fel, det är vi medvetna om. Hjälp därför dina vänner inom Skjutsgruppens sammanhang, din förening och Skjutsgruppen genom att ge dem en vänlig påminnelse om dessa villkor om det behövs. Vi skapar samtalen och resorna tillsammans.