Spara resor.skjutsgruppen.se på din telefon

Så här kommer du snabbt åt att samåka - via din telefon!

Det här är en del av introduktionen för samåkning inom och mellan föreningar. Om du inte verifierat dig som medlem i en förening ska du göra det först.

På en iPhone

  1. Gå in på resor.skjutsgruppen.se via Safari. Tryck på den här symbolen, inringad i bilden. Det är en ruta med en pil:

  2. Välj “Lägg till på hemskärmen”:

På en Android

  1. Gå in på resor.skjutsgruppen.se via Chrome. Tryck på den här symbolen, inringad i bilden. Det är tre stycken prickar i högra hörnet:

  2. Välj “Lägg till på startskärmen”: