Avskaffa reseavdraget som gynnar bilpendling före kollektivtrafik och samåkning

Vi har skapat stora transportbehov och en ett samhälle där bilen är norm och premieras i fysisk planering, skattesystem och regelverk, vilket skapat dolda subventioner av fossilenergi. Subventioner som styr fel och hindrar den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det måste bli lätt att göra rätt.