Förslag från regeringen: skattelättnader för samåkare

Regeringen har skickat ett förslag på remiss som innebär att nuvarande reseavdrag ersätts med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Från regeringens pressrelease:

“Finansdepartementet räknar med att omkring 1 160 000 personer kommer att kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler personer jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som reser till arbetet förhållandevis billigt, till exempel genom samåkning. Förändringarna bedöms leda till en viss överflyttning av arbetsresor med bil till kollektivtrafik och därmed till en minskning av utsläppen.”

Här är promemorian med regeringens förslag: Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk - Regeringen.se

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 januari 2022. Alla som har tankar om detta och eventuellt input till remissvar, skriv era tankar som ett inlägg i denna tråd (tryck på knappen “Svara” här under)

1 gillning

Hmm ska dessa avdrag och special hit och dit.
Jag är rädd att människor speciellt en viss typ av människor. Skriver sej på en plats och bor pä en annan.
Jag vet att det finns politiska idéer om avdrag för taxi.
Vilket jag tror kommer att leda till ännu större skillnader och segregation.
Är det ännu större skillnader och mera segregerat samhälle vi vill ha?.

“Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg. I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt.”

Gäller inte trängselskatt!
Om vi dessutom tredubblar trängselskatten för ensamma bilister får vi ännu ett citament för Torslandaborna att fråga sin granne om de åker till ungefär samma ställe i stan för jobb! :slight_smile:

samåkning