Gotland, Sweden - The International Ridesharing Day 2021 - Samåkningsdagen

På Gotland tjuvstartar vi uppmärksammandet av Samåkningsdagen genom att hålla slutkonferens för det treåriga projektet Hållbara transporter. Projektet har jobbat utifrån det övergripande målet att bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem på Gotland. Självfallet har vi inom projektet varit övertygade om att samåkning är en viktig pusselbit i detta. :slightly_smiling_face: Tillsammans med Skjutsgruppen har vi bland annat genomfört workshops med syfte att uppmuntra till mer samåkning på ön. Vi har även tagit fram den här fina filmen som visar att det redan idag samåks runt om på ön.

Dela gärna vår samåkningsfilm och anmäl dig till konferensen här.

På vilka fler sätt kan vi uppmuntra samåkning på Gotland och hur tänker du fira Samåkningsdagen? Kommentera gärna i tråden!

On Gotland we do a “sneak celebration” on 27 October by arranging the final conference for the three-year project “Sustainable Transport”. The project has worked with the aim of contributing to the development of a sustainable transport system on Gotland. Of course, within the project we have been convinced that ridesharing/carpooling is an important piece of the puzzle. :slightly_smiling_face: In cooperation with Skjutsgruppen we have conducted workshops with the aim of encouraging more carpooling on the island. We have also produced this film which shows that carpooling is already taking place on Gotland.

Feel free to share our film and register for the conference here.

In what more ways can we encourage ridesharing on Gotland and how do you intend to celebrate Ridesharing day? Feel free to comment in the thread!

2 gillningar
2 gillningar

Energicentrum på Gotland uppmärksammar Samåkningsdagen!

2 gillningar

Härlig film @Waktel !

samåkning