Hej från en ny medlem

Hej!

Jag är ny här, men inte ny till samåkning. Jag var till och med på god väg att starta en banbrytande samåkningskoncept för asrbetspendlare tills dess att pandemin slog sönder mina planer med brutal effektivitet. Jag har följt Skjutsgruppen länge och nu tar jag även steget att bli medlem i föreningen.

Steve

1 gillning

Stort välkommen till föreningen @Steve ! Alla @Foreningsmedlemmar , säg hej och välkommen till Steve! Berätta om din samåknings-idé Steve, hur gick tankarna?

Verksamheten skulle rikta sig in först och främst till de som arbetspendlar med bilen (en majoritet av svenskarnas bilresor). Målet var att öka på samåkningsgraden hos dessa.

Första steget var att genomföra en så opartisk som möjligt marknadsundersökning av arbetspendlare. Det gjorde jag på ett antal Facebook sidor. 195 svar fick jag som blev vägledande i hur jag och ett par andra angrep problemet med att utforma en verksamhet som skulle kunna övertyga ensamma bilförare att samåka.

Vi kom snart fram till att det inte fanns tillräkligt mycket vinstpotential för en företagslösning, men en ideelverksamhet skulle kunna fungera. Vi bestämmde oss också att INTE släppa loss möjligheten till alla i hela landet att använda sig av vår tilltänkta tjänsten, utan att istället rikta oss in på ett relativt litet geografisk område. Nykeln till att hitta matchande pendlingsresor ligger INTE i att få många användare utspridda över hela landet, utan att få tillräkligt många koncentrerade i en och samma stad och dess omgivning. Vi valde då en industristad (Södertälje) som har mycket dygnetrunt arbete (kollektivtrafiken räcker då inte till på kvällar, nätter och helger) samt att många reste till staden för att jobba från närliggande kommuner och län (Södertälje har nästmest antalet arbetspendlare som korsar länsgränsen i hela Sverige).

Vi kom också fram till att samåkning av arbetspendlare gynner inte bara de som samåker utan även arbetsgivare, särskilt de som tillhandhåller parkeringsplatser åt sina anställda och de som vill förbättra sin miljörykte, Då fanns det en anledning för dessa att engagera sig i frågan och även sponsra dess utveckling. Vi satsade på ett par stora arbetsgivare i staden och hade lovande inledande samtal med dessa.

Kommunen skulle också ha en hel del att vinna från ökade samåkning, men tyvärr stöttade vi på patrull hos några trångsynta kommunpolitiker och tjänstemän.

Tyvärr så kom vi inte längre än så innan Covid slog sönder våra planer. Jag hade tagit fram en “prototyp” till en app (en serie sammanlänkade mockups) som visade hur den tilltänkta appen skulle fungera). Den har jag utvecklat lite till sedan dess, och om folk skulle vilja testa den så kan jag tillgängliggöra den.

Det här är INTE inriktningen som Skjutsgruppen har valt, och jag vet inte hur mycket av det som skulle kunna sammanföras med de verktygg som Skjutsgruppen har tagit fram. En del kanske, en del inte.

Hej. Vi är en grupp mobilitetsfolk som tagit fram en pendlar lösning i teorin än så länge. Arbetsnamn Land Wagon och vi såg att det borde finnas lönsamhet med denna bekväma on-demand buss, om man får upp volymen just som du är inne på område/sträcka/företag. Återstår prov i verkligheten. Privata bilar o förare kan vara en del av lösningen. Skjutsgruppen är i loopen sen några år och här kan finnas möjligheter. Har haft många samtal med aktörer, just nu kanske lovande med Västtrafik och ett annat företag. Info från mig så långt!
Hälsningar Per[quote=“Steve, post:1, topic:2179, full:true”]
Hej!

Jag är ny här, men inte ny till samåkning. Jag var till och med på god väg att starta en banbrytande samåkningskoncept för asrbetspendlare tills dess att pandemin slog sönder mina planer med brutal effektivitet. Jag har följt Skjutsgruppen länge och nu tar jag även steget att bli medlem i föreningen.

Steve
[/quote]

Hej Per!

En on-demand buss låter inteessant. Jag vet att Skania i Södertälje har haft bussar som skjutsar deres anställda till och från jobbet. Det är inte precis det du är inne på men likartad. Et par buss på en längre högtraffikerad strecka skulle verkligen kunna kapa utsläppet hos arbetspendlare, men frågan är hur man kan göra det lönsamt för en privataktör, särskilt om det är on-demand. Och om det finns ett så pass stor underlag att en buss behövs, är det inte mer logisk att det tas hand om av en befintlig kollektivtrafik aktör? Det är kanske därför ni diskuterar det tillsammans med Västtrafik.

Du får gärna berrätta mer om du vill. Jag är nyfiken. Vad är det som ska locka tveksamma arbetspendlare som åker ensam i egen bil till och från jobbet att ta en on-demand buss istället.

Hälsningar Steve

Steve, ja det är delvis ny matte trots att det är enkelt. Scania hade ett för stort fokus på nytta utan att se resenärens hela behov. Om du vill sända mig ett mail är det bra och gärna linkedin länk så har vi kontakten där?
Hälsningar Per

Per@yachtandcar.se
https://www.linkedin.com/in/per-gyllenspetz-5a874a8?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app