Jobbtips: utveckla det kollektiva resandet på Gotland

Min arbetsgivare Region Gotland söker en kollektivtrafiksstrateg. Det är en helt ny tjänst där du kommer att ansvara för transport- och mobilitetsfrågor på ön. I tjänsten ingår utveckling av nya trafikkoncept så som exempelvis hur olika mobilitetslösningar kan samverka, däribland linjetrafik med buss, anropsstyrd trafik, samåkning och cykel. Du kommer också att delta i planeringsprocessen för kollektivtrafikens infrastruktur.

Du kommer bland annat samarbeta med mig i min roll som trafikplanerare! :slight_smile:

Läs mer om tjänsten här: Sök lediga jobb i Platsbanken - Arbetsförmedlingen

1 gillning
samåkning