Marknadsundersökning

Det finns många människor som brinner för att starta eller utveckla en verksamhet. Många av dessa sätter igång med iden utan att ha gjort sin hemläxa först. En av grundstenarna i det man planerar att bygga ska vara kunskap om hur det uppfyller ett behov hos andra. Det gör man genom en välutformad marknadsundersökning.

Här handlar det om samåkning, och om vi frågar de som är en del av rörelsen vad de vill så är det liksom att fråga kyrkoköran om vad prästen ska göra för att locka flera besökare till kyrkan. När prästen sedan gör det som körmedlemmar säger är det inte troligt att han lyckas få flera besökare då han tillfrågade endast de som var redan var engagerade. Han borde ha gått ut till almänheten och ställt frågan istället.

Då undrar jag vad resultatet av Skjutsgruppens marknadsundersökningar har visat? En del information kan man samla från offentliga undersökningar (t.ex. Resvanor i Sverige 2023 (trafa.se)). Andra information får man samla själv, helst från folk som INTE liknar kyrkokören. Då undrar jag vilka tillfrågades inför byggandet av Skjutsgruppens webbsida och den kommande initiativ inriktade mot arbetspendlare? Vilka frågor ställdes och hur många svar fick man? Finns informationen tillgänglig för föreningsmedlemmar att se?

Ni som har varit här längre får stå ut med mina dumma frågor medans jag försöker hinna ikapp er. Tack på förhand för er förståelse.

Steve

Hej Steve,
Bra frågor! Jag försöker svara.
Jag har gjort 2 marknadsföring-inriktad undersökningar faktiskt, för att få en bättre förståelse av vardagligt resande och samåkning.

2017: studie med Linköpings universitet med 589 medlemmar. Du kan se en del av resultat där dvs. styrgruppen fick veta resultat om förbättra appen i 2019 (t.ex den “self-sustaining garden”).
Resultat presenterades på olika konferesser i New York (2017) och Karlstad (2019),

2019 - studie med Karlstad Universitet (655 deltagare). Resultat presenterades på Årsmötet 2021 (titta där ≈35min. i) och publicerades sen i en akademisk tidskrift (2022).

Gianluca Chimenti vid Stockholm universitet studerade Skjutsgruppen också – jämfört med Uber och Heetch (den publicerades i 2019).

Hoppas det hjälper!
/Hugo


Hugo Guyader
Universitetslektor i Marknadsföring, Linköpings universitet
liu.se/en/employee/huggu03

1 gillning