Ny lag i Frankrike tvingar bilreklam att lyfta fram samåkning

Ny lag i Frankrike tvingar bilreklam att lyfta fram samåkning, kollektivtrafik, cykling eller andra hållbara transportsätt.

Alla annonser ska från och med mars 2022 innehålla ett av dessa budskap:

  • “Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo” – För korta resor, prioritera att gå eller cykla.

  • “Pensez à covoiturer” – Överväg att samåka / tänk på samåkning

  • “Au quotidien, prenez les transports en commun” – Använd kollektivtrafik dagligen.

Vad tycker ni, ska bilreklam i Sverige lyfta fram samåkning?

Den franska lagtexten:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590170

samåkning