Om kategorin Berättelser & Upplevelser

Inom Skjutsgruppen kommer vi närmare varandra! Vi både överbryggar fysiska avstånd - och avstånd mellan människor. Här berättar vi om detta!