Reseavdraget görs om för att bland annat gynna samåkning

:scissors: saxat från TT 17 mars 2022:


Regeringen föreslår ett nytt reseavdrag som är lika oavsett om man tar bilen till jobbet eller använder kollektivtrafik.

Omkring 260 000 fler än i dag beräknas få del av det.

Finansminister Mikael Damberg (S) beskriver förslaget som den största reformen av reseavdraget på decennier.

Enligt honom är reformen bra för landsbygden, klimatet och för att alla ska ha råd att ta sig till jobbet.

Det nya ”reseavdraget” är egentligen en skattereduktion som baseras helt på avståndet mellan bostad och arbetsplats. Inte på kostnaderna för resan.

Oavsett färdmedel

Det nya reseavdraget gäller oavsett om man tar bil, kollektivtrafik, cykel eller annat färdmedel till jobbet. Därför gynnas de som använder billiga transporter, till exempel samåker.

Avståndet mellan bostad och arbetsplats måste dock minst vara 3 mil enkel resa i storstadskommuner och 1,5 mil i övriga landet.

Förslaget finns i en lagrådsremiss som regeringen beslutade om på torsdagen. Den utgår från en skattereduktion på fem kronor milen och att man får reduktionen för resor upp till åtta mil enkel resa.

Regeringen kommer dock att senare i år att lägga fram ett förslag om att höja skattereduktionen till åtta kronor milen och avståndsgränsen till 12 mil. Det innebär att det nya reseavdraget beräknas bli 4,1 miljarder kronor dyrare för staten än dagens system.

Fler får avdrag

Regeringen räknar med att 260 000 fler personer kommer att ta del av det nya reseavdraget jämfört med i dag.

Förslagen är tänkta att träda i kraft 1 januari 2023.

Dagens system innebär att man får göra skatteavdrag på sina inkomster för de utgifter för resan som överstiger 11 000 kronor per år. Avståndet mellan arbetsplats och bostad måste vara minst fem kilometer.

Kör man bil måste tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik vara minst två timmar. Avdragsbeloppet är 18,50 kronor per mil.

Mycket bra förslag! Hoppas nu på att de också får igenom det.