Tips: föreläsning med Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Öppen föreläsning

2022-05-24T09:30:00Z2022-05-24T11:00:00Z

På tisdag föreläser vår grundare @Mattias Jägerskog för Nätverket Jämställdhet i transportsektorn. Online och öppet för alla!

Den 19 juni fyller vi 15 år!
De femton år som vår rörelse har varit igång har präglats av att föra in social hållbarhet i samtalet om mobilitet. Mattias kommer under föreläsningen berätta om hur vi arbetar med att demokratisera mobilitet via aktivt deltagande. ”Det handlar både om att få vara med och besluta – och att få vara med och utföra det vi beslutat om” säger Mattias.

Anmäl dig till föreläsningen här:

https://jamstalldtransport.se/aktiviteter/webbseminarium-24-maj-skjutsgruppen/