Tips! "Hållbar mobilitet – hur då?" ikväll kl 18.00

Föreningen Gröna Bilister föreläser ikväll på temat “Hållbar mobilitet - hur då?”, samarrangerat med Klimataktion, Naturskyddsföreningen och ABF. Här är informationstexten från eventsidan:

För att uppnå en hållbar mobilitet måste vi minska våra klimatutsläpp kraftigt. Vi behöver fler hållbara bilar och bränslen samt i högre grad välja andra färdmedel än bil.

Lyssna på Marie Pellas och Per Östborn, ordförande respektive projektledare vid föreningen Gröna Bilister, som berättar mer om hållbar mobilitet och hur vi kan ta oss dit.

Förläsningen sänds digitalt på Zoom. Länk till föreläsningen. Lösenord: 011557.

Läs mer på Uppsala Biblioteks hemsida