Umeå, Sweden - The International Ridesharing Day 2023

:coffee:
Du som vill ta en kopp kaffe och prata samåkning i Umeå - vi möts på Studieförbundet Bilda, Kungsgatan 36 i Umeå kl 14.30-15.00. Vi pratar om hur vi kan öka samåkning, använda skjutsgruppens verktyg och hur vi skapa folkbildning om frågor som rör mobilitet, samåkning och hållbarhet!

Meddela nedan om du vill haka på!

:coffee:
If you want to have a cup of coffee and talk about ride sharing in Umeå - lets meet at Studieförbundet Bilda, Kungsgatan 36 in Umeå at 2.30 pm. We will talk about how we can increase ride sharing, use the tools provided by Skjutsgruppen and spread the conversation about mobility, ride sharing och sustainable development.

Send a message down below if you are planning to join!

1 gillning