Vi berättar om plattformen - på Kebnekaise!

Klimattoppmöte på Kebnekaise 10 - 14 september 2023

Vi deltar på Klimattoppmötet på Kebnekaise och berättar om vår nya samåkningsplattform! Tidningen Turist skriver så här om mötet: “Den 11-14 september träffas friluftslivets toppar, myndighetschefer och politiker på Kebnekaise fjällstation för att diskutera konkreta lösningar för att nå en hållbar turism.”

Mötets projektledare Sara Berggren säger till Utemagasinet:

“Svenska Turistföreningen har valt att anordna mötet på grund av att forskning visar att resorna står för en stor del av klimatutsläppen från friluftsaktiviteter.”

Daniel Skog, hållbarhetsansvarig på Svenska turistföreningen, säger vidare:

“vi kan göra det vi kan för att resorna ska bli mer hållbara”.

Just på grund av det här deltar vi i Skjutsgruppen på mötet! Vi kommer bland annat visa den samåkningsplattform för föreningslivet som vi tagit fram, som redan används av Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. I höst och vinter lägger vi till fler föreningar som vill ansluta! Vill ni ansluta? Kontakta oss på samarbeta@skjutsgruppen.se

Följ resan, vandringen och mötet live på vår Instagram: instagram.com/skjutsgruppen

Mer läsning:

Läs om plattformen:

Artiklar om mötet:

Intressant om Kebnekaise:

Foto: Alexandre Buisse, GNU Free Documentation License, Free Software Foundation

@Civilsamhallet