Workshop online 7 sep 2021: "Samarbete kring öppen källkod och data inom kollektivtrafiksektorn"

Tips!

NOSAD (Network Open Source And Data) arrangerar en workshop online den 7 september på temat “Samarbete kring öppen källkod och data inom kollektivtrafiksektorn”.

Bland annat så kommer “ODIN - Open Mobility Data in the Nordics” att presenteras. ODIN är en samverkan mellan kollektivtrafikaktörer i nordon för att få ett helhetsgrepp kring öppna data, öppen källkod och öppna standarder.

1 gillning
samåkning