Statistik 2023

Jag sitter med statistik för våra första månader med projektet “Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning”. Ett otroligt engagemag! Här är intressant data: populärast dagar att lägga in samåkningar samt populärast dagar för avgång.

Ge mig förslag på mer data att rota fram! :sparkles:

@Civilsamhallet