Fler sätt att samåka på

Det finns många sätt att hitta varandra

Vi är en ideell samåkningsrörelse som sedan 2007 tillsammans både tagit fram verktyg för samåkning - och använt dessa verktyg. Det finns därför flera olika sätt som skjutsgruppare hittar varandra och samåker. I kategorin “Tools / Verktyg” kan du se exampel på de verktyg vi tillsammans tar fram.

Vad är samåkning?

Läs mer om vad samåkning är här.

Här är några exempel på sätt som du kan samåka.

Samåk via ditt medlemskap i en förening

Vårt stora projekt 2023 är projektet “Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning”. Det är ett jättebra sätt att komma igång med samåkning!

Våra Facebookgrupper

Ett annant klassiskt sätt att samåka är via våra Facebookgrupper. Vi har nationella grupper, internationella grupper, lokalgrupper, regionala grupper och grupper för specifika områden. Du behöver inte vara föreningsmedlem för att samåka via Facebookgrupperna. Se alla grupper i inlägget “Our Facebook groups”.

Hashtags

Om du använder Twitter eller Instagram så kan du hitta andra att samåka med via hashtaggen #Skjutsgruppen.


Vi medskapar verktyg

Allt det du ser här ovan är verktyg. Så här skriver vi i En minuts introduktion till rörelsen :

Du kan vara med och medskapa verktyg direkt här i forumet, där du är nu! Logga in så kommer du kunna bidra! Se verktyg i kategorin Tools / Verktyg.

1 gillning