Vad är samåkning?

Vad är samåkning?

Samåkning är en resa som vi beslutar om tillsammans och utför tillsammans.

Vi tar beslut tillsammans

Inför en samåkning så tar vi som ska samåka aktiva beslut tillsammans. Det handlar till exempel om vilket fordon vi ska använda, platserna i fordonet, när vi ska åka, vilka vi är som ska åka, vem som ska köra, om vi ska rotera körandet - i så fall hur då?, vilka kostnader ska vi dela på, vilka omständigheter ska vi ta i beaktande etc.

Vi utför de beslut vi tagit

Efter vi tagit besluten så utför vi det vi beslutat, alltså; vi genomför samåkningen tillsammans på det sätt vi kommit överens om.

Samåkningens fem delar

 1. Vi är två eller fler privatpersoner.
 2. Vi ska åt samma håll.
 3. Vi medskapar hur samåkningen ska gå till.
 4. Vi utför det vi beslutat.
 5. Vi delar lika på kostnaderna eller bjuder varandra.

1. Vi är två eller fler privatpersoner

Skjutsgruppens grundare @Mattias Jägerskog brukar säga så här:

“Det går inte att samåka ensam.”

Samåkning är alltså någonting vi gör tillsammans. Det kan vara två privatpersoner och det kan vara fler än två privatpersoner.

Ordet “privatperson” är viktigt att betona här. Vi från Skjutsgruppen deltog i den statliga utredningen SOU 2016:86 “Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon” som på sidan 364 slår fast följande:

“Samåkning är och bör vara något som sker mellan personer i deras egenskap av privatpersoner och utan möjlighet att göra ekonomisk vinst.”

2. Vi ska åt samma håll

Att samåka är att resa tillsammans sak när “vi ändå ska åt samma håll”.

Vi skulle alltså ändå ha åkt - därav “vi ska ändå åt samma håll”. Om du inte “ändå skulle ha åkt” så ska du alltså inte åt samma håll.

Eftersom vi ändå skulle ha åkt och ska åt samma håll så kan vi lika gärna åka tillsammans i samma fordon istället för att åka samma väg i varsitt fordon.

3. Vi medskapar hur samåkningen ska gå till

Varje samåkning är en liten demokratisk process. I denna process så utforskar privatpersonerna omständigheterna och tar aktiva beslut tillsammans. Det handlar exempelvis om:

 • Vilket eller vilka fordon ska vi använda?
 • Hur många platser har vi lediga i fordonet eller fordonen?
 • Vilka vi är som ska åka?
 • När ska vi åka?
 • Vilken väg ska vi åka?
 • Vem eller vilka ska köra? Om vi ska rotera körandet - hur gör vi i så fall det?
 • Vilka kostnader ska vi dela på?
 • Vilka omständigheter ska vi ta i beaktande?

4. Vi utför det vi beslutat.

Samåkning är en praktisk handling. Det går att prata om samåkning och planera samåkning, men det blir inte samåkning utan att sätta sig i fordonet tillsammans och faktiskt samåka. Alltså genomföra det man beslutat tillsammans. Det är samma personer som medskapar samåkningen under punkt tre som också utför samåkningen.

5. Vi delar lika på kostnaderna eller bjuder varandra

Samåkning är en icke vinstdrivande aktivitet, vilket är en naturlig följd av alla ovanstående punkter: privatpersoner som tar beslut tillsammans och utför dessa beslut tillsammans.

De kostnader som uppstår i samband med en samåkning delas på av de privatpersoner som medskapat och genomfört samåkningen (punkt 3 och 4 här ovan).

Att dela

Vi kan välja att dela lika på kostnaderna eller applicera begreppet “dela med sig”. Vi kan också välja att bjuda varandra.

Exempel:
Om 4 privatpersoner ska dela lika på 100 kronor så blir det 25 kr per person. En av personerna kanske är student och övriga tre arbetar. Då kan personerna som arbetar välja att bjuda studenten, så studentens summa blir lägre och deras summa blir större. En lägre summa är i detta exempel allt under 25 kr hela vägen ner till 0 kr.

Hur detta går till bestäms av samåkarna i den medskapande fasen (punkt 3).

Ingen vinst

Kostnader i samband med en samåkning skiljer sig i olika delar av världen och kan variera mellan olika former av fordon. Ett enkelt sätt att komma ihåg att vi samåker är därför att ingen som deltar i samåkningen gör vinst.Kostnader i olika länder:

:sweden: Kostnader för samåkning i Sverige 2023-2024: 25 kr/milen.
I Sverige 2023 - 2024 får summan som vi delar lika på högst uppgå till 25 kr/milen.Mer läsning

SOU 2016:86 “Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon”