En minuts introduktion till rörelsen

Rörelsen på en minut

  • Vi är en ideell och deltagardriven samåkningsrörelse som startade 2007. Läs om vad samåkning är här.

  • Rörelsen utgörs av alla som deltar i Skjutsgruppens olika kanaler, sammanhang och verktyg - till exempel det här forumet du är i nu.

  • Vi är en rörelse som utgörs av tusentals privatpersoner. Alla är med ideellt, som den klassiska rörelsemodellen. Vi medskapar rörelsen tillsammans demokratiskt.

  • Vi som är med i rörelsen kallas för deltagare. Vi är alltså inte passiva utan aktiva deltagare.

  • Ett viktigt begrepp i Skjutsgruppen är “att underlätta”. Deltagare som hjälper till här med forumet och i andra sammanhang är obetalda ideella volontärer. Vi kallar volontärer för underlättare.

  • Inom rörelsen medskapar vi verktyg tillsammans och använder verktygen tillsammans.

  • Deltagare ur rörelsen har startat Skjutsgruppen ideell förening som en juridisk person och underlättare för rörelsen. Alla som vill får gå med i föreningen (men man måste inte). Föreningen har en egen kategori här i forumet. Kategorin är låst och ämnena i den kan endast ses av medlemmar i föreningen.

  • Föreningen håller bland annat i workshops, utformar utbildningar, hjälper till att arrangera Samåkningsdagen varje år och samarbetar med kommuner, regioner, företag, byalag, ideella organisationer, nätverk och privatpersoner. Här finns kontaktuppgifter.


Mer läsning